otwarte wtorek czwartek 9:00-11:00
https://pzeri-sok.pl

Oficjalna strona Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokołowie Podlaskim

Działalność wynikająca ze Statutu PZERiI

..:.Stowarzyszenie o nazwie:,,Polski Związek Emerytów,Rencistów i Inwalidów–Oddział Rejonowy w Sokołowie Podlaskim, działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statutu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zatwierdzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym / KRS /16294/5/143/ i posiada osobowość prawną.

Jednostkami nadrzędnymi są: Oddział Okręgowy PZERiI w Siedlcach oraz Zarząd Główny PZERiI w Warszawie. Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów z terenu Powiaty Sokołów Podlaski. Celem działalności jest organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, udzielanie pomocy w poprawie warunków socjalno-bytowych poprzez współdziałanie z organami władzy i administracji samorządowej oraz innych organizacji gospodarczych, społecznych i spółdzielczych.

Najwyższym organem Sokołowskiego Oddziału Rejonowego PZERiI jest Walne Zgromadzenie Członków. Na tym Zgromadzeniu wybierany jest na 5-letnią kadencję 9-osobowy Zarząd oraz 3-osobowa Rejonowa Komisja Rewizyjna. Nowo-wybrany Zarząd spośród swoich członków powołuje przewodniczącego, który przedstawia do akceptacji członków 4-osobowego Prezydium.

Związek zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów w celu: poprawiania ich warunków socjalno-bytowych, oraz uczestniczenia z życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów. inwalidów; reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowe oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

Siedziba

Oddziału Rejonowego Związku

Sokołów Podlaski

ul. Armii Krajowej 2

w Urzędzie Miasta.

Nasi Partnerzy Biznesowi

Biuro Podróży Turystyki i Aktywnego Wypoczynku

"GLOB"

 ul Wolności 55

08-300 Sokołów Podlaski

Od 13 lat  organizujemy wycieczki dla naszych Członków z "Globem" Zwiedziliśmy prawie całą Europę; Od Portugalii po Rumunię od Szwecji po Grecję.

Bardzo dziękujemy Kierownictwu i pracownikom BPTiAW za zaangażowanie, troskę o uczestników, tworzenie wspaniałej atmosfery, zapewnienie dobrych warunków przejazdu i pobytu, dbałości o urozmaicony program,  oraz doskonałych przewodników.

Bentur

ul. Piotrkowska 67,

 90-422 Łódź

BENTUR jest jednym z wiodących w Polsce organizatorów imprez turystycznych krajowych i zagranicznych.

Specjalizujemy się w turystyce zorganizowanej dla grup Seniorów, dla grup biznesowych. W swojej ofercie posiadamy szeroką ofertę wczasów, wycieczek krajowych i zagranicznych, oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Nasze atuty:

  • 25 letnie doświadczenie, potwierdzone referencjami
  • gwarancja ubezpieczeniowa Wiener Vienna Insurance Group nr COR 32791
  • profesjonalizm, rzetelność,
  • dbałość o Klienta,
  • fachowa i miła obsługa.