otwarte wtorek czwartek 9:00-11:00

Kontakt

Jak do nas trafić


Zarząd Rejonowy
Polski Związek Emerytów, Rencistów I  Inwalidów Sokołów Podlaski ul Armii Krajowej 2 pok. 03

NIP – 823-159-28-32

REGON - 00077601902204

Nr konta: 73 9221 0000 0000 0879 2000 0010

Telefony:

Przewodniczący - Marek Zarębski - 500 095 703

Z-ca Przewod. - Włodzimierz Rybak - 600 349 418
Skarbnik Zarządu – Maria Miller - 519 611 814

Sekretarz Zarządu – Elżbieta Fechner

E-mail: pzeri_sok@o2.pl

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Warszawie

https://pzerii.org/z-prac-zg-pzerii/